ANDON

Z Wiki DAQIS
Přejít na: navigace, hledání

Systém ANDON je sada nástrojů pro formalizovanou práci s nestandardními stavy výrobní linky (problém/porucha, zaznamenání/signalizace, řešení). Obecně lze činnost systému ANDON přirovnat ke specializovanému ticket-tracking systému typu Helpdesk se kterým má mnoho společných prvků. Řádově větší důraz je zde ale kladen na rychlost reakce a řešení hardwarovými prostředky.

ANDON události

Obrazovka ANDON události obsahuje přehled všech událostí, které se v systému staly. Včetně přehledu základních informací o událostech.

Andon.png

Detail události


Detail události obsahuje podrobné informace o stavech a průběhu vybrané události.

Andon - detail.png
 • Základní informace - zobrazuje seznam základních informací o vybrané události, obdobně jako je vidět v přehledu
 • Změny stavu - zobrazuje seznam stavů jakých událost nabyla od svého vzniku do aktuálního času. U každého stavu je vidět jeho název a časová značky kdy stav nastal.
 • Provedená eskalační pravidla - zobrazuje seznam veškerých eskalačních akcí, které se provedly a všechny notifikace (sms, email, ...) které se v průběhu události odeslali.

Typy událostí

Obrazovka slouží pro přehled a definici typů ANDON události, které mohou v systému nastat. NA hlavní stránce je vidět seznam aktivních událostí a jejich základní popis. Rozkliknutím události je možné přejít na její editaci.

Andon typ.png

Info


Zobrazuje přehled o základních informacích a stavech typu události.

Andon typ info.png
 • Základní informace - zobrazuje seznam základních informací o vybraném typu události, obdobně jako je vidět v přehledu
 • Pracoviště - zobrazuje seznam pracovišť/linek na kterých může událost vzniknout (pokud není vybráno předpokládá se že může vzniknout kdekoliv)
 • Stavy - zobrazuje seznam veškerých stavů a jejich následovníků, které může událost nabývat

Základní údaje


Záložka základní údaje umožňuje editovat základní informace o typu události. Záložka se liší v případě editace nebo zakládání nové události. Při zakládání nové události se navíc vybírají výchozí stavy.

Andon typ udaje.png

Editovat je možné následující položky:

 • Stav - aktivní/neaktivní typ události
 • Kód - jednoznačný identifikátor typu události
 • Název - čitelný název typu události
 • Pracoviště - seznam pracovišť, kde může událost vzniknout (pokud není vybráno, lze založit všude)

Následující položky je možné editovat pouze při vytváření nového typu:

 • Výchozí stav - Jméno/Kód - Jméno a kód výchozího stavu události. Může být vždy pouze jeden.
 • Stav č. 1 - Jméno/Kód - Jméno a kód jednoho dílčího stavu události, při editaci detailu je možné přiřadit více dílčích stavů.
 • Konečný stav - Jméno/Kód - - Jméno a kód koncového stavu události. Při zakládání je třeba vybrat jeden koncový, při pozdější editaci je možné vytvořit více.


Stavy


Záložka stavů umožňuje editovat stavy, které bude vybraný typ události moci nabývat. Stavy se dělí na 3 základní druhy (výchozí,dílčí,koncový) a je možné je mezi sebou provazovat.

Andon stavy.png

Stavy - detail


Andon stavy detail.png

Při tvorbě/úpravě stavu se dají editovat následující položky:


 • Kód - Unikátní kód stavu
 • Název - Čitelný textový popis stavu
 • Předchozí stavy - Seznam předchozích stavů, po kterých může tento stav nastat (nelze editovat v případě výchozího stavu)
 • Konečný stav - Informace zda tento stav je koncový (lze nastavit pouze při tvorbě nového stavu)
 • Následující stavy - Seznam předchozích stavů, do kterých může tento stav přejít (nelze editovat v případě koncového stavu stavu)


Eskalační pravidla

Tato obrazovka slouží pro definici jednotlivých eskalačních pravidel, které se poté používají v jednotlivých stavech definovaných událostí.

Eskalacni pravidla.png

Veškeré reakce na změnu stavu ANDON události od jejího vzniku po uzavření jsou řešeny tzv. eskalačními pravidly. Vznik události i změny stavu jsou triggerem (spouštěčem) vzniku dalších událostí, změn stavu objektů a notifikací.

Eskalační pravidla - detail


Tato obrazovka slouží jako přehled veškerých nastavení na eskalačním pravidlu. Jednotlivé informace se následně editují na dalších záložkách.

Eskalacni pravidla - info.png

Eskalační pravidla - základní údaje


Tato záložka slouží pro nastavení samotného eskalačního pravidla. Esklalační pravidla se dále ještě mohou dělit podle úrovní 0-x. Každá úroveň může obsahovat několik eskalačních pravidel. Vykonávají se vždy pouze pravidla aktuální úrovně. Některá z nich se mohou opakovat, některá z nich mohou měnit úrovně esklalace nebo případně i samotné stavy události.

Eskalacni pravidla - edit.png

Při tvorbě/úpravě eskalačního pravidla se dají editovat následující položky:

 • Stav - Informace zda je pravidlo aktivní/neaktivní
 • Kód (pro identifikaci ve skriptech) - Jednoznačný kódový identifikátor pravidla
 • Jméno - Uživatelsky čitelné jméno

Maska (kritéria pro spuštění pravidla) - položky zde specifikují v jáké úrovni a jak často se má eskalační pravidlo zavolat

 • Typ události - Definuje typ události na kterém se pravidlo provádí (funguje jako upřesňující filtr pro položku stav)
 • Zdrojový stav události - Definuje zdrojový stav události na kterém se pravidlo provádí
 • Zdrojová úroveň eskalace - Definuje úroveň eskalace při které se pravidlo provádí
 • Časový posun od změny stavu andon události (v sekundách) - Definuje čas prvního provedení pravidla od změnu stavu nebo změny úrovně eskalace
 • Perioda opakování eskalačního pravidla (sekundy) - Definuje periodu, jak často se bude pravidlo provádět od jeho prvního spuštění (prázdná hodnota definuje, že se pravidlo neopakuje)
 • Pracoviště (pokud není vybráno, pravidlo se aplikuje všude) - specifikuje pracoviště/linku na které se pravidlo provádí
 • Zahrnout události na podřízených pracovištích - v případě, že je pravidlo definované na lin041 a událost vznikne na lin041.ws09 tak se pravidlo zpracovává taktéž

Výkonná část pravidla - položky zde definují co se má stát při aktivaci eskalačního pravidla

 • Nová úroveň eskalace - definuje jestli se má po prvním zavolání pravidla změnit eskalační úroveň a na jakou (pokud je prázdné nic se neděje)
 • Nový stav události - definuje jestli se má po prvním zavolání pravidla změnit stav události a na jaký (pokud je prázdné nic se neděje)

Eskalační pravidla - email


Tato záložka slouží pro nastavení emailu, který se pošla v editovaném eskalačním stavu. Je možné zvolit šablonu emailu a následně přidat několik adres pracovníků na které se má odeslat.

Eskalacni pravidla - Email.png

Eskalační pravidla - sms


Tato záložka slouží pro nastavení SMS, která se pošle v editovaném eskalačním stavu. Je možné zvolit šablonu SMS a následně přidat několik čísel pracovníků na které se má odeslat.

Eskalacni pravidla - SMS.png