GSM Brána

Z Wiki DAQIS
Přejít na: navigace, hledání

Slouží jako zprostředkovatel notifikací uživatelů pomocí mobilního telefonu. GSM modulu mohou veškeré komponenty systému zasílat požadavky na odeslání SMS zprávy.

GSM.png

GSM modem (obsahující aktivní SIM kartu) je připojen do stejné datové sítě jako centrální server. Je na něm aktivní služba TELNET. Přístup k němu je autentizován pomocí uživatelského jména a hesla. Tyto údaje jsou uloženy v konfiguraci GSM modulu. Ostatní komponenty systému mohou GSM modulu předávat textovou zprávu a seznam adresátů buď pomocí webové služby, nebo přes aplikační rozhraní (Java). Modul se následně připojí k GSM modemu, odešle zprávu na zadaná telefonní čísla a vrátí odpověď s informací, jestli se podařilo zprávy předat k odeslání.