Hlavní strana

Z Wiki DAQIS
Přejít na: navigace, hledání

Manuál systému DAQIS. Manuál je vyhotovený jako webová wikipedie. Tento způsob byl zvolen aby styl manuálu odpovídal stylu systému sběru a aby se dal jednoduše zobrazovat na jakémkoliv zařízení.

Forma wikipedie byla zvolena pro jednoduchou možnost editování a doplňování návodu o další funkčnosti, případně uživatelské postřehy a jejich správu. Nápověda umožňuje editaci jednotlivých stránek, včetně možnosti sledování změn a schvalování těchto změn pouze vybranými uživateli. To zajišťuje, že jeden uživatel nemůže neopatrným zásahem celou nápovědu "zrušit".

Základní informace o systému

Systém DAQIS je určen pro sběr dat z jednotlivých linek ve výrobních halách AUTOMOTIVE LIGHTING CZ do jedné databáze s jednotným uživatelským rozhraním. Systém taktéž slouží pro generování počtu navážených položek pro jednotlivé závozy výrobních linek. Dále systém umožňuje prohlížení dat, generování sestav a výpočet vybraných KPI ukazatelů. Systém je implementován jako jako třívrstvý s tenkým klientem tj. na klientském počítači postačuje webový prohlížeč.

Přihlášení se do sytému

Po zadání adresy aplikačního serveru systému DAQIS (nebo kliknutí na odpovídající odkaz) do webového prohlížeče se zobrazí vstupní stránka systému, v jejímž pravém horním rohu je tlačítko Přihlásit, které slouží k přihlášení se do systému. Po zadaní přihlašovacího jména a hesla se uživateli zobrazí výchozí obrazovka.

Hlavní obrazovka

Dle oprávnění přihlášeného uživatele si může uživatel zvolit některou z jemu přístupných funkcí. Uživatelé, kteří si nastaví zobrazování stavu konkrétní(ch) linek na vstupní obrazovce na vstupní obrazovce, uvidí základní informace o vybraných linkách. Detailní informace o lince se zobrazí po kliknutí na konkrétní linku.


Hlavni stranka.png

Hlavní moduly systému

Samostatné moduly

 • Opravy

  - Slouží k vizualizaci kontrolních operací na daném výrobku takovým způsobem, aby obsluze usnadnil řešení vzniklého problému. Modul RW je vizuální a jeho grafická podoba je zobrazena na příslušném pracovišti na lince na dotykovém panelu.
 • Balení

  - Slouží k vizualizaci procesu finální kontroly výrobku a jeho zabalení do výstupního balení. Modul CL je vizuální a jeho grafická podoba je zobrazena na příslušném pracovišti na lince na dotykovém panelu.

Modul manažerské aplikace

 • Směny

  - Slouží ke správě a zobrazení informací o směnách na linkách.
 • Reporty

  - Slouží k vizualizaci dat nasbíraných na linkách. Tato vizualizace může probíhat jak v kanceláři (sumarizované reporty z výroby) anebo přímo na výrobních linkách (tabule zobrazující informace o výrobě).
 • Životopis

  - Slouží k zobrazení kompletních informací o výrobku
 • Traceabilita

  - Slouží pro práci s komponentami výrobků
 • Nastavení

  - Slouží pro nastavení systému DAQIS
 • ANDON

  - Slouží pro sledování událostí na lince v systému DAQIS
 • Logistika

  - Slouží pro generování závozového plánu pro zásobování jednotlivých linek materiálem ze skladových oblastí na základě reálného stavu výroby

Nevizuální komponenty systému

 • Server Sběru Dat

  - Server sběru dat (aplikační server) slouží k provozu aplikačních modulů vytvořených v jazyce Java.
  • Notifikační server
   - Slouží pro zasílání upozornění a informačních zpráv důležitých pro správný chod systému. Každá komponenta bude mít v systému svou frontu a bude tak jednoznačně identifikovatelná.
  • GSM Brána
   - Slouží k odesílání notifikačních SMS na předem definovaný okruh adresátů (dle nastavení).
  • SMTP server
   - Slouží k odesíláním notifikací pomocí emailu na předem definovaný okruh adresátů (dle nastavení).
  • Synchronizace
   - Slouží k synchronizaci nastavení a replikaci dat mezi lokálními servery na linkách a hlavním serverem
 • Sbírací Aplikace

  - Skriptovací aplikace, která se stará o fyzický sběr dat z přístrojů na lince. Sebraná data jsou transformována do jednotného rozhraní webové služby, přičemž skripty jsou vždy přizpůsobeny konkrétní lince.
  • Protokol sběru dat
   - Specifikace XML zpráv, které skrze které probíhá samotný sběr dat
 • Tiskový Server

  - Tiskový server slouží pro komunikaci mezi aplikačním serverem a jednotlivými tiskárnami.
 • Vizualizační Server

  - Vizualizační server slouží pro komunikaci mezi aplikačním serverem a HW zobrazovacími tabulemi.