Logistika

Z Wiki DAQIS
Přejít na: navigace, hledání

Logistický modul systému Daqis louží pro generování závozového plánu pro zásobování jednotlivých linek materiálem ze skladových oblastí na základě reálného stavu výroby.


Logistický modul se prolíná s jinými moduly. Jde hlavně o reporty a nastavení, kde jsou také jednotlivé části popsány. Zde je popsána část, která se týká návozu materiálu.

Postup navážení

 1. Login - Uživatel se přihlásí do aplikace
 2. Výběr tahače a trasy - Uživatel si vybere tahač a navážecí trasu (pokud má vybranou z dříve tak se krok přeskočí)
 3. Zahájení návozu - Uživatel zahájí návoz (nebo naváže na poslední stav) ve kterém návoz opustil (omylem zavřel prohlížeč ap)
 4. Návoz - Uživatel si zobrazí (nebo se mu zobrazí) návozový plán pro aktuální místo
  1. Nakládání - Uživatel naloží požadovaný materiál, potvrdí to pomocí příslušných tlačítek, případně upraví počet v balení a přejde na další místo
  2. Vykládání - Uživatel vyloží požadovaný materiál, potvrdí to pomocí příslušných tlačítek, případně upraví počet v balení a přejde na další místo
 5. Koncové místo - Uživatel dojede na koncové místo, tam se mu aktuální závoz ukončí a zobrazí kolik má času do následujícího závozu
  1. Další návoz - Postup se opakuje od bodu 3
  2. Ukončení - Uživatel může změnit tahač nebo navážecí trasu. Poté se postup opakuje od bodu 2

Výběr tahače a trasy

Po přihlášení uživatele a přechodu do modulu logistiky se mu zobrazí výběr tahače a následně trasy. (Pokud si toto zvolil dříve, tak si to systém pamatuje). Následně se mu zpřístupní hlavní nabídka.

Hlavní nabídka

V hlavní nabídce jsou zobrazeny základní informace o vybrané trase. A hlavní ovládací tlačítka menu.

Zobrazené informace:

 • Aktuální navážecí trasa - Název vybrané navážecí trasy
 • Aktuální tahač - Název zvoleného tahače
 • Název startovacího místa - Označení počátečního místa trasy
 • Skutečný čas odjezdu - Datu a čas odjezdu aktuálního kolečka
 • Do dalšího návozu zbývá - Odpočet zahájení dalšího návozu (zeleně se zobrazuje odpočet, červeně pokud byl čas překročen)
 • Plánovaný čas následujícího závozu - Čas zahájení dalšího závozu
 • Aktuální místo na trase - Aktuální místo kde se tahač na trase nachází
 • Následující místo na trase - Následující místo na trase

Funkční tlačítka:

 • Zahájit návoz - Tlačítko zahájí nový návoz (pouze dostupné pokud již nějaký návoz neprobíhá)
 • Zrušit návoz - Tlačítko zruší aktuální návoz a vymaže všechny naložené materiály (pouze dostupné pokud návoz probíhá)
 • Přesun na předchozí místo - Manuálně přesune programovou pozici tahače na předchozí místo trasy
 • Přesun na následující místo - Manuálně přesune programovou pozici tahače na následující místo trasy
 • Ukončení práce s tahačem - Ukončí práci s aktuálním tahačem a vrátí se na obrazovka pro výběr tahače
 • Zobrazení layoutu trasy - Zobrazí obrázek trasy a seznam distribučních bodů trasy.
 • Návozový plán - Zobrazí tabulku návozového plánu, přiřazenou k aktuálnímu místu vybrané trasy
 • Stav materiálu - Zobrazí přehled stavu naváženeho materiálu v zásobnících na linkách
 • Zvolit jinou navážecí trasu - Umožní zvolit jinou navážecí trasu, přejitím na okno pro výběr trasy

Návozový plán

Obrazovka návozový plán zobrazuje, tabulku materiálů které se mají na aktuální místě naložit nebo vyložit.

Na stránce jsou také zobrazeny základní informace o vybrané trase a aktuálním místě:

 • Navážecí trasa - Název vybrané navážecí trasy
 • Distribuční bod - Název aktuálního místa na trase
 • Do dalšího návozu zbývá - Odpočet zahájení dalšího návozu (zeleně se zobrazuje odpočet, červeně pokud byl čas překročen)

Každý řádek tabulky obsahuje následující položky:

 • TTNR - TTNr materiálu
 • Název dílu - Název materiálu (podle SAP)
 • Zdroj.místo - Lokace, kde se materiál ve skladu nachází
 • Potř.množství - Potřebné množství materiálu
 • Počet balení - Počet balení který odpovídá potřebnému množství (zaokrouhleno nahoru)
 • Množství v balení - Počet kusů v jednom balení
 • Naložené množství - Naložené množství na vozíku (v kusech)
 • Výdrž zásoby - Aktuální výdrž zásoby na lince

A následující funkční tlačítka:

 • (+)Editovat počet - V případě nakládání neúplných boxů, uživatel může upravit počet v nakládaném boxu. Takto může naložit několik neúplných boxů.
 • Naložit - Automaticky naloží počet plných boxů. který odpovídá požadovanému počtu kusů
 • Vyložit - Automaticky vyloží požadovaný počet krabic

Stav materiálu

Obrazovka stavu materiálu zobrazuje tabulku se seznamem všech vykládacích míst vybrané trasy a jejich aktuální stav materiálu.

Každý řádek tabulky obsahuje následující položky:

 • TTNR - TTNr materiálu
 • Název dílu - Název materiálu (podle SAP)
 • Zdroj. místo - Lokace, kde se materiál ve skladu nachází
 • Aktual. stav - Aktuální stav materiálu na lince
 • Na cestě - Aktuální množství naloženého materiálu na vozíku
 • Výdrž zásoby - Aktuální výdrž zásoby na lince

Layout trasy

Obrazovka layoutu trasy obsahuje informace o návozové trase a dvě záložky. Na první je zobrazen obrázek závodu kde je vyznačena návozová trasa.

Na druhé záložce je tabulka s přehledem všech distribučních bodů trasy.

Každý řádek tabulky obsahuje následující položky:

 • Kód distribučního bodu - Jednoznačný identifikátor distribučního bodu
 • Název distribučního bodu - Čitelný název distribučního bodu
 • Typ distribučního bodu - Typ distribučního bodu, který může nabývat hodnot
  • Startovací
  • Nakládací
  • Vykládací
  • Koncový