Nastavení

Z Wiki DAQIS
Přejít na: navigace, hledání

Modul nastavení slouží ke konfiguraci a nastavení systému daqis. Modul se dělí na několik podskupin.

Správa aplikace

Sekce nastavení Správa aplikace slouží pro globální nastavení serveru a jeho funkčnosti. K této sekci mají přístup pouze administrátoři a správci systému DAQIS.

Přihlášení uživatelé


Logy


Monitorování


Obrazovka monitorování zobrazuje stav všech samostatných modulů systému DAQIS. Ke každému modulu je zve vidět jeho aktuální stav, historie několika posledních stavů a čas poslední kontroly.

Monitorovani.png

Skriptování


Obrazovka skriptování, obsahuje seznam všech serverových skriptů, které jsou dostupné. U každého skriptu je jeho název, popis a informace zda je aktivní.

Groovy scripty.png

Nastavení aplikace


Obrazovka zobrazuje nastavení globálních parametrů aplikace. Globální parametry jsou editovatelné pouze administrátorem.

Nastaveni aplikace.png

Konfigurace balení

Sekce Konfigurace balení obsahuje položky pro konfiguraci týkající se balení na linkách. Sekci mohou konfigurovat pouze odpovědní technologové přiřazení na příslušnou linku.

Přehled balení


Obrazovka přehledu balení slouží pro přehled všech balících indexů.

Balici indexy.png

Editace balícího index


Obrazovka pro editaci a založení nového balícího indexu slouží pro definici nových (úpravu stávajících) způsobů balení pro jednotlivé typy a zákazníky.

Balici indexy - novy.png

V obrazovce se definují následující položky:

 • Balící Typ - Označuje typ výrobku který se do boxu balí
 • Kód - Jednoznačný čitelný identifikátor balícího indexu
 • Název - Název balícího indexu
 • Počet - Počet výrobků v krabici
 • Limit 1 - Čas v sekundách do jaké doby je třeba zabalit výrobek od projetí poslední operací
 • Limit 2 - Čas v sekundách od jaké doby je možné zabalit výrobek od projetí poslední operací
 • Kód materiálu pro SAP - SAP kód pro balící index
 • Objednací kód SAP - SAP kód pro objednání prázdného balení
 • Štítek výrobku - Označení štítku pro tiskový server

Správa číselníků

Uživatelé


Obrazovka zobrazuje uživatele, kteří jsou zavedeni v systému. Základní informace o uživateli (osobní číslo, číslo karty, jméno ap )Tabulka se synchronizuje ze systému SAP. Ostatní údaje je však třeba zadat přímo v systému daqis.

Uzivatele.png

Tabulku je možné filtrovat podlé následujících položek:

 • Stav
 • Uživatelské jméno (login)
 • Jméno
 • Příjmení
 • Osobní číslo

Editační okno

Editace uživatele se provádí kliknutím na příslušnou ikonu v tabulce. Případně kliknutím na položku nový záznam.

Uzivatele - edit.png

Editovat je možné následující položky:

 • Stav - stav uživatelského účtu (aktivní/neaktivní)
 • Jméno - Jméno uživatele (SAP)
 • Příjmení - Příjmení uživatele (SAP)
 • Uživatelské jméno (login) - přihlašovací login uživatele
 • Heslo - Je možné zadat nové heslo pomocí políček Nové heslo a Ověření hesla
 • Kód - kód karty uživatele pro přihlašování pomocí terminálů(SAP)
 • Osobní číslo - osobní čislo uživatele (SAP)
 • E-mail - email uživatele (pro ANDON)
 • Telefonní číslo - telefonní číslo uživatele (pro ANDON)
 • Role - seznam rolí ve kterých se uživatel nachází (jedná se o výběr z výběrového okna)

Komponenty systému


Obrazovka komponenty systému umožňuje zobrazit a editovat všechny samostatné komponenty systému. (Sbírací aplikace, tiskové servery, vizualizační servery ap)

Komponenty.png

Editační okno

Editace komponent se provádí kliknutím na příslušnou ikonu v tabulce. Případně kliknutím na položku nový záznam.

Komponenty - edit.png


Editovat je možné následující položky

 • Stav - stav komponenty (aktivní/neaktivní)
 • Typ komponenty - Typ komponenty (výběr z výběrového okna)
 • Jméno - Čitelné jméno komponenty
 • Kód - Jednoznačný čitelný identifikátor komponenty
 • Popis - Dodatečný uživatelský popis
 • Cesta - Umístění komponenty v systému??
 • IP adresa - IP adresa počítače na kterém se komponenta nachází
 • Lokalita - Umístění komponenty v systému??

Lokality


Obrazovka lokalit zobrazuje stromečkový přehled lokalit (umístění) linek a zařízení v systému. Editaci lokalit mohou provádět pouze administrátoři systému.

Lokality.png

Zařízení/linky


Obrazovka zařízení zobrazuje přehled linek a zařízení v systému, včetně jejich aktuální pozice z hlediska lokality a identifikátoru SAP pro příslušnou linku.

Linky.png

Editační okno

Editace linky/zařízení se provádí kliknutím na příslušnou ikonu v tabulce. Případně kliknutím na položku nový záznam.

Linky - edit.png

Editovat je možné následující položky:

 • Stav - Informace zda je tým aktivní nebo neaktivní
 • Jméno - Název linky
 • Kód SAP - Identifikátor linky v SAP

Role

U každé linky je také možné nastavit odborné pracovníky, kteří za linku odpovídají.

Linky - role.png

Editovatelné role na lince jsou (role se používají pro předvyplnění odpovídajících lidí při zakládání směny do obdobných rolí na směně):

 • Mistr
 • Technolog
 • Seřizovač

U každé role je možné nastavit jednoho nebo více pracovníků.

Týmy na lince


Obrazovka týmů zobrazuje týmy, kteří jsou zavedeni v systému. Základní informace o týmu (název, označení ap) se synchronizují ze systému SAP. Ostatní údaje je však třeba zadat přímo v systému daqis.

Tymy.png

Editační okno

Editace týmů se provádí kliknutím na příslušnou ikonu v tabulce. Případně kliknutím na položku nový záznam.

Tymy - edit.png


Editovat je možné následující položky:

 • Stav - Informace zda je tým aktivní nebo neaktivní
 • Kód - Identifikátor týmu vy systému
 • Název týmu - Název týmu
 • Popis týmu - Detailnější popis týmu
 • Linky - Seznam linek na kterých může tým pracovat (výběrové pole)
 • Kód týmu pro SAP (logrp) - kód týmu z hlediska systému SAP

Pracovníci

Obrazovka zobrazuje seznam aktuálně přiřazených pracovníků k týmu. Pracovníky je možné přidávat nebo odebírat pomocí příslušných tlačítek. V případě výběru týmu na lince se následně tito pracovníci automaticky předvyplní jako pracovníci na směně.

Tymy - pracovnici.png

V levé části se zobrazuje tabulka s pracovníky v týmu, v pravé následně seznam všech pracovníků. Uživatel si může pracovníky pomocí tlačítek přihazovat nebo odebírat z týmu.

Chybovost


Obrazovka chybovosti umožňuje definovat stromy vad, které mohou na jednotlivých linkách nastat. Stromy vad (chybovosti) se definují pro každou linku zvlášť. Okno je rozděleno na tři základní obrazovky.

Strom chybovosti

Záložka zobrazuje samotný strom chybovosti pro vybranou linku. Strom je možné ručně editovat pomocí kliknutím pravého tlačítka na jednotlivé uzly stromu.

Strom chybovosti.png

Typy chyb

Záložka zobrazuje číselník typů chyb pro vybranou linku. Hodnoty v číselníku je možné editovat kliknutím na příslušné editační tlačítko u vybrané položky.

Typy chyb.png
Editační okno

Editace typů chyb se provádí kliknutím na příslušnou ikonu v tabulce. Případně kliknutím na položku nový záznam.

Typy chyb - edit.png


Import dat

Záložka umožňuje import dat z excelovského souboru v definovaném stromečkovém formátu ukázka. Pro správný import musí být jistá klíčová slova uvedena přesně podle vzoru, který je taktéž na záložce zobrazen.

Import dat.png

Typy/Verze výrobků

Obrazovka zobrazuje typy, kteří jsou zavedeni v systému. V obrazovce se dá přepínat mezi tabulkou typů a tabulkou verzí. Každá tabulka zobrazuje základní informace o typu/verzi.

Typy vyrobku.png

Editační okno typu

Editace typů se provádí kliknutím na příslušnou ikonu v tabulce.

Editovat je možné následující položky:

 • Název - Čitelný název typu
 • Popis - Dodatečný popis typu

Verze typu

Obrazovka zobrazuje verze, které jsou navázané na vybraný typ výrobku.

Verze vyrobku.png

Editační okno verze

Editace verzí se provádí kliknutím na příslušnou ikonu v tabulce.

Verze vyrobku - edit.png

Editovat je možné následující položky:

 • Název - Čitelný název typu
 • Popis - Dodatečný popis typu
 • Ttnr (SAP) - Kompletní TTNR ze SAP
 • Verid (SAP) - Verze výrobku ze SAP


Jednotky


Obrazovka zobrazuje typ jednotek, které jsou zavedeni v systému. Ty se potom zobrazují jako položky při definování parametrů

Jednotky.png

Editační okno

Editace jednotek se provádí kliknutím na příslušnou ikonu v tabulce. Případně kliknutím na položku nový záznam.

Jednotky - edit.png

Editovat je možné následující položky:

 • Název - Čitelný název jednotky
 • Jednotka - Zkratka jednotky jak se bude zobrazovat
 • Popis - Detailní popis jednotky
 • Konverzní poměr - Konverzní poměr vzhledem k základní jednotce
 • Základní jednotka - Základní jednotka (např pro mV je základní jednotka V a konverzní poměr je 0.001)

Operace


Obrazovka zobrazuje seznam hlavních operací, které jsou zavedeni v systému. Operace se třídí podle typů a linek, každý typ má jednu hlavní operaci, která se následně dělí na její pod-operace, například podle linek, pracovišť a dílčích zkoušek.Operace se definují jejich výsledkem, dalo by se říct, že každý test (parametr), který obsahuje výsledek považuje systém DAQIS za samostatnou operaci.

Hlavni operace.png

Editační okno

Editace operací se provádí kliknutím na příslušnou ikonu v tabulce. Editační okno zobrazuje stromečkovou strukturu vybrané operace včetně pod-operací.

Hlavni operace - edit.png

U každé operace je možné editovat následující položky:

 • Stav - Stav operace (zda je aktivní nebo neaktivní)
 • Pořadí - Pořadí operace podle postupu jak postupně prochází výrobek linkou
 • Zneplatňovat na pracovišti oprav - Umožňuje definovat zda se tato operace má zneplatnit v případě načtení výrobku na pracovišti oprav nebo pozdním načtení na pracoviěti balení
 • RESULT parametr - Definuje parametr, který obsahuje výsledek operace
 • RAW-DATA parametr - Definuje parametr surových dat, který obsahuje kompletní balík dat vybrané operace, jejích parametrů a sub-operací
 • Parametry - Definuje seznam parametrů, které se ve vybrané operaci sbírají
 • Zásobníky - Definuje seznam zásobníků materiálu, které se při vybrané operaci spotřebovávají

Štítky


Obrazovka zobrazuje typy štítků, které jsou zavedeni v systému. Ty se se následně mohou využít pro tisk skrze tiskový server.

Stitky.png

Editační okno

Editace štítků se provádí kliknutím na příslušnou ikonu v tabulce. Případně kliknutím na položku nový záznam.

Stitky - edit.png

Editovat je možné následující položky:

 • Stav - Stav štítku aktivní/Neaktivní
 • Název - Čitelný název typu štítku
 • Kód - Kód který používá tiskový server pro vybraný typ štítku

Tiskárny


Obrazovka zobrazuje seznam tiskáren, které jsou zavedeni v systému. Ty se se následně mohou využít pro tisk skrze tiskový server. Každá tiskárna je přiřazena na specifickou linku a je pro ni definovaný tiskový server se kterým komunikuje.

Tiskarny.png

Editační okno

Editace tiskáren se provádí kliknutím na příslušnou ikonu v tabulce. Případně kliknutím na položku nový záznam.

Tiskarny - edit.png

Editovat je možné následující položky:

 • Stav - Stav tiskárny aktivní/Neaktivní
 • Název - Čitelný název tiskárny
 • Kód - Unikátní kód tiskárny v systému (skrze tento kód následně tiskárna komunikuje s tiskovým serverem)
 • Lokalita - Umístění tiskárny podle číselníku lokalit
 • Štítky - Seznam štítků, které se na tiskárně mohou tisknout
 • Tiskový server - Přiřazený tiskový server se kterým tiskárna komunikuje

Transportní boxy


Obrazovka transportních boxů jednotlivých typů komponent, které jsou zavedeni v systému. Ty se se následně využívají pro plánování logistiky. Každý box v zásadě obsahuje nějaký typ materiálu a jeho počet.

Transportni boxy.png

Editační okno

Editace boxů se provádí kliknutím na příslušnou ikonu v tabulce. Případně kliknutím na položku nový záznam.

Transportni boxy - edit.png

Editovat je možné následující položky:

 • Stav - Stav boxu v systému aktivní/Neaktivní
 • Kód - Unikátní kód boxu v systému
 • Název - Čitelný název boxu (popis)
 • Kapacita boxu - Počet kusu materiálu které se do boxu vejdou
 • Vyndávat materiál z blistrů - Informace zda je materiál v boxu ještě zabalený v samostatných obalech
 • Materiál - Typ materiálu, který se v boxu přepravuje (výběrové okno)

Zásobníky


Obrazovka zásobníků jednotlivých typů komponent, které jsou zavedeni v systému. Ty se se následně využívají pro plánování logistiky. Každý zásobník je v zásadě místo kde se shromažďuje několik druhů materiálu. Zásobníky se dělí na zásobníky ve skladu u kterých se předpokládá že mají nekonečnou kapacitu a zásobníky na lince u kterých se kapacita kontrolu podle probíhající výroby.

Zasobniky.png

Editační okno

Editace šablon se provádí kliknutím na příslušnou ikonu v tabulce. Případně kliknutím na položku nový záznam.

Zasobniky - edit.png

Editovat je možné následující položky:

 • Stav - Stav boxu v systému aktivní/Neaktivní
 • Kód - Unikátní kód boxu v systému
 • Název - Čitelný název boxu (popis)
 • Maximální množství materiálu - Počet kusu materiálu, které se do zásobníku vejdou
 • Lokalita - Fyzické umístění zásobníku (Výběr z číselníku lokalit)
 • Transportní box - Typ materiálu (definovaný boxem), který zásobník obsahuje
 • Distribuční bod - Obecnější umístění zásobníku (například Sklad 1)

Šablony zpráv


Obrazovka šablon zpráv pro email a SMS, které jsou zavedeni v systému. ˇ3ablony se následně používají při zasílání notifikací systémem ANDON.

Sablony.png

Editační okno

Editace zásobníků se provádí kliknutím na příslušnou ikonu v tabulce. Případně kliknutím na položku nový záznam.

Sablony - edit.png


Editovat je možné následující položky:

 • Kód - Unikátní kód šablony v systému
 • Předmět - Předmět emailu
 • Text e-mailu - Text emailu
 • Text SMS zprávy - Text SMS
 • Stav šablony - stav šablony, zda se nabízí při použití (aktivní/neaktivní)

Do předmětu, textu e-mailu a SMS lze vkládat datová pole ve tvaru #NAZEV_POLE#. ty se poté následně vyplní aktuální hodnotou v době odeslání notifikace.