Opravy

Z Wiki DAQIS
Přejít na: navigace, hledání

Pracoviště oprav slouží jako hlavní pracoviště pro Mistra na lince a hlavní vstup uživatelů na lince do systému DAQIS. Aplikace oprav umožňuje zobrazení důležitých informací o načteném výrobku a a zadávání dat týkajících se výrobku a linky.

Hlavní obrazovka

Hlavní obrazovka slouží pro zobrazení všech operací kterými výrobek prošel. V levé straně se zobrazují jednotlivé operace a na pravé pro ni naměřené parametry. Pokud bude některý parametr operace graf nebo obrázek, je tato položka označena a je možné ji rozkliknout a tak zobrazit její obsah.

Pracoviste oprav.png

Funkce


 • Způsob zobrazení - zobrazení operací lze pomocí tlačítka přepínat mezi třemi formáty
  • Zobrazení pouze NOK zkoušek
  • Zobrazení všech zkoušek
  • Zobrazení podle pracovišť
 • Zneplatnění zkoušek - pokud je funkce zapnutá tak při každém načtení výrobku se provede zneplatnění jeho OK zkoušek (zneplatnění se neprovede pokud bude výrobek přetypován)
 • Spadený dílec - označí dílec jako spadený, díky čemuž je pravděpodobnější, že se na něm může vyskytnou vada

Další obrazovky

Výběr chyby


Obrazovka umožní uživatelům zadat chyby výroby. Pro výrobky, které nemají sériové číslo, uživatel pouze zvolí typ výrobku a chybu zapíše k danému typu.

Vyber chyby.png

Všechna tlačítka v levém sloupci začínající tlačítkem „Typ dílce“ a končící tlačítkem „Pracovník“ po stisku zobrazí výběrovou obrazovku pro nastavení hodnoty odpovídajícího pole.

 • Typ výrobku - umožní vybrat typ výrobku v případě neexistujícího sériového čísla
 • Typ dílce - Typ dílce, který vadu způsobil / byl vadou poškozen.
 • Datum a čas - Uživatel může zadat datum a čas kdy vada vznikla, pokud není vyplněné, bere se datum a čas zadání vady do systému.
 • Pracoviště - Výběr pracoviště na lince kde se vada stala.
 • Typ vady - Výběr z číselníku vad
 • Příčina vady - Výběr příčiny vady (materiál, člověk, stroj, pracovní postup).
 • Důvod vady - Výběr z číselníku vad
 • Řešení vady - Způsob jak bylo s výrobkem naloženo (opraveno, rozebráno, šrotováno, odesláno na analýzu).
 • Pracovník - Pracovník, který je za vadu odpovědný.
 • Textový popis vady - Textové vyjádření k vadě.


 • Uložit - Uloží záznam o chybě do databáze.
 • Zpět - Storno akce (tj. zavře chybovost a vrátí uživatele zpět na předchozí obrazovku).

Přetypování


Slouží pro změna sériového čísla na výrobku nebo jeho přetypování.

Pretypovani.png

Po načtení nového sériového čísla aplikace zkontroluje zda jsou sériová čísla kompatibilní tak a změnu umožní, pokud ne tak se uživatel zobrazí důvod, proč změnu SN nelze provést.

Zmetkovitost/Reklamace


Obrazovka slouží pro zadávání reklamací a zmetků a odeslání těchto informací do rozhraní SAP.

Reklamace.png

Tabulka zobrazuje seznam reklamací/zmetkování které chce uživatel odeslat do SAP. Uživatel takto může zadat několik záznamů, které poté současně odešle do SAP. Tato funkčnost je nezbytná při zadávání sběrné reklamace, kde je třeba související záznamy označit stejným identifikátorem a jeden ze záznamů označit jako hlavní.

 • Vyprázdnit seznam - Vymaže všechny dočasné záznamy.
 • Odeslat - Odešle všechny zadané informace do SAP
 • Přidat záznam - Vytvoří nový (prázdný) dočasný záznam v seznamu.
 • Uložit záznam - Uloží záznam do seznamu dočasných záznamů.
 • Smazat záznam - Odstraní dočasný záznam ze seznamu.

Všechna tlačítka v levém sloupci začínající tlačítkem „Typ výrobku“ a končící tlačítkem „Team“ po stisku zobrazí výběrovou obrazovku pro nastavení hodnoty odpovídajícího pole.

 • Typ a verze výrobku - umožní vybrat typ výrobku včetně jeho verze.
 • Typ zmetkování - Reklamace, sběrná reklamace, zmetkování.
 • Druh zmetkování - Druh v závislosti na vybraném typu pod operace: Standardní, Reklamační řízení, Nový projekt, Technologický odpad.
 • Důvod (vada) - Typ poškození materiálu.
 • Lokalita - Výběr označení linky ze SAP.
 • Dílec – Typ poškozeného dílce/materiálu, včetně jeho počtu (a jednotky) ve výrobku (např. LED TYP 101A - 4 kusy).
 • Team – Označení teamu, během kterého se zmetek projevil.
 • Počet kusů – Počet zmetků.


 • Odeslat do SAP - Odešle záznam do SAP.
 • Vyprázdnit formulář - Vyprázdní všechna editační pole formuláře.
 • Storno - Storno akce (tj. zavře zmetkovitost a vrátí uživatele zpět na předchozí obrazovku).

Prostoje


Zadání prostoje bude možné pouze v čase, kdy je pro danou linku založena směna. Po otevření okna uživatel vyplní povinné informace pomocí polí na obrazovce, případně doplní další popis do textového pole. Jakmile má uživatel zadané všechny potřebné záznamy, odešle je do SAP a potvrdí SAP odpověď.

Prostoje.png

Všechna tlačítka v levém sloupci začínající tlačítkem „Zdroj prostoje“ a končící tlačítkem „Typ prostoje“ po stisku zobrazí výběrovou obrazovku pro nastavení hodnoty odpovídajícího pole.

 • Datum a čas začátku prostoje - Slouží pro zadání počátku prostoje
 • Doba trvání prostoje - Slouží pro zadání doby trvání prostoje
 • Zdroj prostoje - Umožní vybrat typ prostoje z číselníku prostojů.
 • Typ prostoje - Umožní vybrat typ prostoje z číselníku prostojů.
 • Plánovaný - Umožní uživateli určit zda byl prostoj plánovaný nebo neplánovaný.
 • Popis - Slouží pro zadání dalších informací o prostoji, které jsou nepovinné, ale mohou sloužit k lepšímu odůvodnění a vysvětlení prostoje.


 • Uložit - Odešle nový prostoj do SAP.
 • Zavřít - Zruší aktuální záznam.