Reporty

Z Wiki DAQIS
Přejít na: navigace, hledání

Modul reportingu je stěžejní pro vyhodnocování hlavních výrobních parametrů zodpovědnými osobami. Skládá se z několika druhů předpřipravených reportů, kde jsou důležité parametry sdruženy do potřebných celků.

QRCC report

Report slouží k vyhodnocení výroby v rámci APU a je složen z několika částí obsahujícími data z různých zdrojů. Základním datovým prvkem jsou data na lince za jednu směnu.

QRCC.png

Filtr

Typ reportu se zobrazí podle vybraného filtru:

 • Linka - Pokud je vybrané generuje se report linky. Pokud ne generují se souhrnné reporty pro všechny linky.
 • Typ statistiky - Hodina/Směna/Den/Měsíc
 • Rok - Pokud je vybráno generuje se report pro vybraný rok
 • Měsíc - Pokud je vybráno generuje se report pouze pro pro vybraný měsíc
 • Den - Pokud je vybráno generuje se report pouze pro vybraný den

DATA - produkty

Report produktů zobrazuje přehled zkoušek na vybraných produktech. Report je možné exportovat do Excelu.

Produkty.png

Filtr

Data se dají filtrovat podle následujících položek:

 • Typ - Typ produktů, které uživatele zajímají
 • Parametr - Seznam parametrů (výsledků), které se mají zobrazit
 • Datum začátku - Datum začátku (řídí se podle data založení výrobku v systému)
 • Datum konce - Datum konce (řídí se podle data založení výrobku v systému)

DATA - výrobní operace

Report operací na produktech podle vybraného pracoviště. Report je možné exportovat do Excelu.

Operace.png

Filtr

Data se dají filtrovat podle následujících položek:

 • Linka/Pracoviště - Pracoviště, pro které se mají data zobrazit
 • Parametr - Seznam parametrů (výsledků), které se mají zobrazit
 • Datum začátku - Datum začátku (řídí se podle data založení výrobku v systému)
 • Datum konce - Datum konce (řídí se podle data založení výrobku v systému)

GRAF - výrobní operace

Grafický report operací parametrů na vybraném pracovišti v čase.

Graf operaci.png

Filtr

Data se dají filtrovat podle následujících položek:

 • Linka/Pracoviště - Pracoviště, pro které se mají data zobrazit
 • Parametr - Seznam parametrů (výsledků), které se mají zobrazit
 • Datum začátku - Datum začátku (řídí se podle data založení výrobku v systému)
 • Datum konce - Datum konce (řídí se podle data založení výrobku v systému)

Traceabilita

Obrazovka traceability slouží pro práci s komponentami. Uživatel si zde může vyhledat nebo vyexportovat výrobky a do nich zamontované komponenty, nebo komponenty a výrobky do kterých byli zamontované.

Traceabilita.png

Filtr

Data se dají filtrovat podle následujících položek. Vyhledávat se dá vždy pouze buď na základě typu výrobku, nebo na základě typu komponenty. (Datum a čas se následně vztahuje k vybranému typu)

 • Verze výrobku - Typ výrobku, který si uživatel přeje vyhledat v případě že ho zajímá jaké komponenty byly zamontované ve výrobcích.
 • Verze komponenty - Typ komponenty, který si uživatel přeje vyhledat v případě že ho do jakých výrobků byla daná komponenta zakomponována.
 • Datum začátku - Počáteční datum období které uživatele zajímá.
 • Datum konce - Koncové datum období které uživatele zajímá.