SMTP server

Z Wiki DAQIS
Přejít na: navigace, hledání

Slouží jako zprostředkovatel notifikací uživatelů pomocí emailu. SMTP modulu mohou veškeré komponenty systému zasílat požadavky na odeslání emailové zprávy.

SMTP.png

Ostatní komponenty systému mohou SMTP modulu předávat emaily buď pomocí webové služby, nebo přes aplikační rozhraní (Java). SMTP modul pomocí rozhraní Java Mail API vytvoří e-mailovou zprávu a předá ji SMTP serveru, který ji odešle zadaným příjemcům.