Server Sběru Dat

Z Wiki DAQIS
Přejít na: navigace, hledání

Aplikační server je centrálním bodem systému, ve kterém budou uložena veškerá data a konfigurace. Data do něj budou přicházet ze serverů na jednotlivých linkách pomocí protokolu HTTP/SOAP. Z tohoto hlediska je centrální aplikační server „úzkým místem“ a je třeba jej dostatečně dimenzovat.

Aplikační server

Aplikační server slouží k provozu aplikačních modulů vytvořených v jazyce Java. Aplikacím, které jsou na něm provozovány, poskytuje rozhraní ke sdíleným službám jako je například rozhraní pro připojení do databáze nebo rozhraní pro odesílání mailů.

Jako aplikační server, na kterém jsou nasazeny všechny hlavní aplikační moduly, byl zvolen aplikační server Glassfish od firmy Oracle ve verzi Open Source Edition. Ta obsahuje všechny potřebné komponenty pro bezproblémový provoz aplikace. Současná verze serveru GlassFish je 3.1.2 a slouží jako referenční implementace pro Javu EE6. Aplikační server Glassfish bude použit na všech typech serverů.

Aplikacni server.png


Databázový server

Slouží jako permanentní nebo dočasné úložiště dat. Na každém typu serveru může být nasazen jiný druh databázového stroje. Na centrálním serveru je nasazen databázový server Oracle 11 Standard/Enterprise. Na ostatních serverech je nasazen: Oracle 11 XE. Avšak zvolená platforma je na typu SQL serveru nezávislá. K databázovému serveru přistupují přistupovat všechny moduly přes jednotné rozhraní. Přístup mimo toto rozhraní není povolen. Důvod tohoto striktního omezení je ten, že veškerá aplikační logika je v aplikační vrstvě na serveru a databáze slouží pouze jako datové úložiště.

Databaze.png