Směny

Z Wiki DAQIS
Přejít na: navigace, hledání

Modul směn slouží pro zakládání, vyhodnocení a práci se směnami na linkách.

Aktivní směny

Položka Aktivní směny zobrazí přehled všech aktivních směn se základními statistickými údaji. Uživatel si je může následně rozkliknout pro zobrazení nebo editaci detailu dané směny.

Aktivni smeny.png


U směny jsou zobrazený základní informace o ní:

 • Datum a čas začátku
 • Datum a čas konce
 • Stav
 • Tým
 • Počet MA (průměrný počet pracovníků)
 • Statistické údaje - Vyrobeno, Opraveno, Rozebráno, Šrotováno

Nová směna

Položka Nová směna otevře okno pro zadání nové směny do systému.

Nova smena.png

Při začátku směny je potřeba vyplnit následující parametry:

 • Typ směny - Podle zvoleného typu se automaticky předvyplní nejbližší začátek směny
  • Ranní 8h
  • Odpolední 8h
  • Noční 8h
  • Ranní 12h
  • Noční 12h
  • Volitelná
 • Zahájit automaticky podle plánu - specifikuje, zda má systém čeká na ruční zahájení směny na obrazovce informace o směně, nebo se směna automaticky zahájí ve zvolený čas.
 • Zastavit automaticky podle plánu - specifikuje, zda má systém čeká na zastavení ukončení směny na obrazovce informace o směně, nebo se směna automaticky zastaví ve zvolený čas.
 • Datum začátku - Slouží pro specifikaci začátku směny
 • Linka - Slouží pro výběr linky pro kterou se směna zakládá
 • Team - Slouží pro výběr týmu který bude na lince pracovat
 • Pracovníci z vybraného týmu - Slouží pro výběr pracovníků, kteří budou na směně pracovat. Automaticky se předvyplní všichni pracovníci z teamu. Mistr bude moci některé odebrat.
 • Ostatní pracovníci - Slouží pro výběr ostatních pracovníků, kteří nejsou standardně ve vybraném týmu, ale zrovna na licne zaskakují.
 • Mistr - Pole pro výběr mistra na aktuální směně (předvyplní se podle role), slouží pro Andon notifikace
 • Seřizovač - Pole pro výběr Seřizovače na aktuální směně (předvyplní se podle role), slouží pro Andon notifikace
 • Technolog - Pole pro výběr Technologa na aktuální směně (předvyplní se podle role), slouží pro Andon notifikace

Všechny směny

Položka Všechny směny zobrazí tabulku všech směn podle navoleného filtru se základními statistickými údaji. Uživatel si je může následně rozkliknout pro zobrazení nebo editaci detailu dané směny.

Smeny.png

Filtr


Seznam směn je možné filtrovat podle následujících parametrů:

 • Čas od - definuje začátek časového intervalu pro který jsou data vyhledávána
 • Čas do - definuje konec časového intervalu pro který jsou data vyhledávána
 • Linka - definuje linku pro kterou jsou směny vyhledávány
 • Tým - definuje Tým jehož směny jsou vyheldávány
 • Pouze neuzavřené - zobrazí pouze neuzavřené směny
 • Pouze uzavřené - zobrazí pouze uzavřené směny

Detail směny

Detail směny slouží pro zobrazení detailních informací o směně, případně úpravu některých informací jako je délka, počet pracovníků ap.

Info


Záložka Info zobrazuje statistické údaje a data výroby za vybranou směnu. Je zde také možné změnit stav směny pomocí příslušných tlačítek.

Smena info.png

Tlačítka slouží pro změnu stavu směny. Směna má následující stavy jdoucí po sobě:

 • Založená - Směna je založená v systému, ale zatím se na ni nevyrábí
 • Aktivní - Směna je aktivní a vyrobené kusy do ní spadají
 • Ukončená - Směna je ukončená, vyrobené kusy do ní nespadají, ale ještě je možné ji editovat
 • Uzavřená - Směna je uzavřená, a veškerá editace je možná pouze správcem systému
 • Zahájit automaticky podle plánu - specifikuje, zda má systém čeká na ruční zahájení směny na obrazovce informace o směně, nebo se směna automaticky zahájí ve zvolený čas.
 • Zastavit automaticky podle plánu - specifikuje, zda má systém čeká na zastavení ukončení směny na obrazovce informace o směně, nebo se směna automaticky zastaví ve zvolený čas.

Data jsou zde zobrazena v několika částech.

 • Základní informace - obsahuje základní data o směně, které definoval mistr při jejím založení.
 • Graf výrobních ukazatelů - obsahuje graf kvality výroby
 • Hodinové statistiky - obsahuje statistické informace o výrobě na směně po jednotlivých hodinách
 • Typové statistiky - obsahuje statistické informace o výrobě podle dílčích typů, které se na směně vyráběli

Základní údaje


Záložka Základní údaje umožňuje editovat a upravovovat základní nastavení směny.

Smena zakladni udaje.png

Na záložce je možné editovat čas a tým na směně.

 • Datum začátku - Slouží pro specifikaci začátku směny
 • Datum konce - Slouží pro specifikaci konce směny
 • Team - Slouží pro výběr týmu který bude na lince pracovat
 • Zahájit automaticky podle plánu - specifikuje, zda má systém čeká na ruční zahájení směny na obrazovce informace o směně, nebo se směna automaticky zahájí ve zvolený čas.
 • Zastavit automaticky podle plánu - specifikuje, zda má systém čeká na zastavení ukončení směny na obrazovce informace o směně, nebo se směna automaticky zastaví ve zvolený čas.

Následně je možné definovat odpovědné lidi pro danou směnu. Toto slouží hlavně pro funkci ANDONu aby systém věděl koho má upozornit v případě problému na směně. Je možné nadefinovat následující odpovědné osoby:

 • Mistr
 • Seřizovač
 • Technolog

Prostoje


Záložka Prostoje zobrazí informace o všech prostojích na lince, ať už plánovaných nebo neplánovaných. Uživatel může následně prostoje přidávat, editovat nebo odstranit.

Prostoje se zadávají stejným způsobem jako na pracovišti oprav.

Smena prostoje.png


Pracovníci


Záložka Pracovníci zobrazí informace o všech pracovnících aktuálně přiřazených do směny. Mistr může následně pracovníky, přidávat nebo odebírat.

Smena pracovnici.png