Synchronizace

Z Wiki DAQIS
Přejít na: navigace, hledání

Modul se dělí na replikační a synchronizační část a zajišťuje přenos dat mezi jednotlivými servery.

Archytektura.png

Modul replikací dat (REPL)

Slouží k replikaci dat ze serverů na linkách směrem k centrálnímu serveru, ať už přímo, nebo přes uzlové servery. Modul se stará pouze o data, která fyzicky vzniknou na lince – jsou uložena modulem sběru dat.

Modul synchronizace konfigurací (SYNC)

Slouží k synchronizaci veškerých konfigurací systému směrem k linkám. Konfigurační data budou vznikat pouze na centrálním serveru a modul SYNC se tak stará o jejich distribuci na jednotlivé linkové servery.